Wat is een Gezinshuis?

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding.

Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit. Het gezinshuis werkt samen met de zorginstelling waar de kinderen vandaan komen. In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders professionele opvoeders. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd.

Wat is het verschil met een pleeggezin?

De term pleeggezin, pleegouder is wel erg bekend. Een gezinshuis is toch iets anders.

Een pleeggezin is het opvangen van kinderen en hen mee laten draaien in het eigen gezin. Een gezinshuis is beroepsmatig werken met gehandicapte/ beschadigde kinderen in een huiselijke omgeving. Een gezinshuis moet u ook niet verwarren met een woongroep. Hier leven meerdere kinderen samen met een steeds roulerende begeleidingsteam. In een gezinshuis zijn het vaak de gezinshuisouders die de kinderen/jongeren professioneel opvoeden en begeleiden in hun eigen huis.

Het verschil met een pleeggezin is het beroepsmatig werken. Er wordt niet alleen naar hun probleem gekeken en daaraan gewerkt, maar er wordt ook gekeken naar hun mogelijkheden. Pleeggezinnen vallen onder jeugdzorg en jeugdformaat. Het gezinshuis is een zelfstandige onderneming die los staat van deze twee, maar hier intensief mee samenwerkt. Op de website van Gezinshuis.com kunt u zien hoe en met wie je kunt samenwerken als gezinshuis.