Onze visie

In augustus 2012 zijn wij van start gegaan met ons gezinshuis Koningshuis. De kinderen die bij ons komen wonen, kunnen of mogen niet meer thuis wonen vanwege verschillende omstandigheden. Dit kan door de thuissituatie zijn of door factoren in het kind zelf.

Doordat deze jongeren auditief beperkt zijn, kunnen zij niet overal terecht. Wij zagen dat gat en wilden een plek zijn voor deze kinderen/ jongeren, want iedereen verdient het om gehoord te worden. Nu zijn er in ons gezinshuis drie jongens en twee meiden met een auditieve beperking.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen die geen eigen thuis kunnen hebben bij hun eigen ouders, opgevangen kunnen worden in een veilige gezinsplek. Daarnaast vinden we het van groot belang dat auditief beperkte kinderen ergens terecht kunnen waar zij begrepen worden en waar geen miscommunicaties ontstaan. Dan kunnen zij sociaal-emotioneel groeien en zelfvertrouwen opbouwen. Dit is de reden waarom wij ons huis hebben opengezet.