Ons hart

Wat drijft je om een gezinshuis te beginnen?

Annemarie komt uit een gezin met dove ouders. “Ik ben een CODA, dat staat voor child of deaf adults. Ik ben opgegroeid in de dovencultuur. Mijn ouders, familieleden en veel kennissen van mijn ouders zijn doof en daartussen ben ik groot geworden. Wat mij veel ervaring en kennis heeft gegeven vanuit en over de dove wereld. Ik ben christelijk opgevoed en heb zelf ook gekozen om God te volgen en in Hem te geloven.

In ons gezin was het normaal om te zorgen voor anderen en er te zijn voor anderen. Wat mij raakte was dat kinderen met een auditieve beperking, die uit huis werden gehaald, niet altijd overal terecht konden. Vanwege de communicatie in de NGT die zij nodig hebben, is het beter voor auditief beperkte kinderen om in een omgeving te zijn met NGT vaardige mensen. (NGT= Nederlandse gebarentaal) Maar dit gebeurd niet altijd, omdat die plekken er niet altijd zijn. Mijn droom was en is om die plek te bieden aan kinderen met een auditieve beperking.”

Jonathan komt uit een horend gezin met vier kinderen en daarnaast hebben zijn ouders verschillende kinderen/jongeren/volwassenen geholpen. “Het christelijke gezin waarin ik ben opgegroeid, kun je benoemen als dynamisch, levendig en zorgend. Mijn ouders hebben mij veel geleerd over naaste liefde.

Daarnaast heb ik een grote passie voor koken, heerlijk eten maken en daar mensen mee verwennen. In het bedrijfsleven ben ik ook leermeester en wat ik de leukste uitdaging vind, is om met probleem/moeilijk lerende jongeren aan het werk te gaan en hen het vak te leren.

Zelf heb ik vroeger moeite gehad om op een bepaalde manier, die in het onderwijs de boventoon voerde, te leren. Jongeren die moeite hebben om te leren op de manier die nu de leidraad is in het onderwijs, wil ik helpen om op hun eigen manier, afwijkend van wat gewenst is, te leren.”

Met deze achtergronden zijn wij bij elkaar gekomen. Wij hebben uit onze dromen, visies, toekomstbeelden en geloof samen één perspectief gekozen. Wij beginnen een gezinshuis !